Aktivity a služby

Konzultace a poradenství
KOUČING na míru

Nabízené poradenství a služby jsou velkou podporou pro zkvalitnění životních postojů, principů a zákonitostí, které v každodennosti ovlivňují naše zdraví, vztahy s partnery, rodiči, dětmi a naše sociální zařazení ve společnosti. Přispívají k poznávání podstaty života.

Často při koučování využívám dovednost koučovací přítomnost – mindfulness. Díky tomuto napojení na klienta, na jeho verbální i neverbální sdělení, poznám, co bylo klientem řečeno, ale ústně nesděleno. Jedná se o osobní konzultace, při kterých vám mohu pomoci, podívat se na různé vaše životní situace a starosti z jiného úhlu pohledu. Odhalit vám příčiny a vaše skryté programy, které podvědomě žijete. Mám pracovní zkušenosti s velmi problémovými skupinami i jednotlivci. Nepůsobím jako záchranka, poskytuji vědomou podporu a pomoc.

Profesionálním koučováním v mindfulness provázím klienty k rozvoji osobních kvalit a profesionální sebereflexe, což vede k větší odolnosti proti stresu a zpracovávání problémových situací. Nabízím rozkrytí souvislostí, které vedou k nemocem, osobní nespokojenosti, celkové ztrátě radosti z žití a bytí, k syndromu vyhoření, jak na úrovní pracovní, osobní, tak i komplet životní. S mou koučovací podporou dojdete k pochopení vámi zvoleného tématu či situace a to tak, že si na vše přijdete vlastně „sami“. Jediné co je k tomu potřeba je vaše odvaha začít pátrat a silná touha k vlastní vnitřní změně (ta venkovní přijde následně) 🙂

Soft skills LEKTOR

K čemu jsou tyto dovednosti důležité?

Měkké dovednosti se staly na současném trhu práce velmi žádaným artiklem odborné způsobilosti.

Jedná se o těžce měřitelné, ale velmi ceněné vlastnosti, které v dnešní době, zaměřené na dosažení cílů a na maximální pracovní výkonnost, přidají mnoho plusových bodů k získání obojího – tedy toho pro vás tak potřebného pocitu spokojenosti, úspěchu a vlastní hodnoty – v pozici zaměstnance, zaměstnavatele, ale i v osobním životě.

Do určité míry nám byly soft skills naděleny. Jde částečně vlastně o dovednosti našeho EQ (emoční kvocient). Dobrou zprávou však je, že se lze měkké dovednosti nejen učit, ale také rozvíjet a trénovat. Je na vás, které byste rádi více uplatnili aby vám následně pomohly v zaměstnání i v osobních životech. V pozici lektora nabízím odborné školení firmám i jednotlivcům.

Ve kterém odvětví zaměstnání se vám soft skills budou hodit?

 • Ve středním a vyšším managementu je potřeba zejména schopnost řešení konfliktů, analytické a komplexní myšlení, umění myslet businessově či schopnost sebereflexe.
 • V oblasti informačních systémů se neobejdete bez schopnosti týmové práce či ochoty zvyšování kvalifikace.
 • Obchod a marketing vyžadují komunikativnost sociální empatii, organizační schopnosti a schopnost vytvářet a udržovat kontakty.
 • Pro činnosti kreativního charakteru je nezbytná otevřenost novým věcem, koncepční a komplexní myšlení. ·
 • Administrativní činnost vyžaduje komunikativnost, organizační dovednosti, schopnosti týmové práce a výkonnost.

Jaká témata nabízím?

 • MINDFULNESS / JAK ÚSPĚŠNĚ ČELIT STRESU
 • ZDRAVÁ FIRMA = BEZPEČNÝ PODNIK
 • SYNDROM VYHOŘENÍ / W-L Balance
 • KOUČOVÁNÍ V PRÁCI
 • EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE / TAJEMSTVÍ A SÍLA SLOVA
 • ÚSPĚŠNÁ ARGUMENTACE A VYJEDNÁVÁNÍ
 • ROZVOJ OSOBNOSTI, ASRTIVITA V PRAXI
 • OBCHODNÍ, PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI
 • TIME/STRES MANAGEMENT
 • TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE,  LEADERSHIP
 • KOMPETENTNÍ MANAŽER

Intuitivní rozhovory na vaše téma

Nabízím vám možnost „pouze“ si pohovořit. Téma je zcela na vás. Vím, že jsou někdy situace, ve kterých nehledáme řešení či cestu, nehledáme poznání a poučení, ale pouze spřízněnou duši, která má čas vyslechnout naše starosti a trápení bez kritiky, podrážděnosti a s pochopením. Pro takovou chvíli jsem tu pro vás. Staří, trpící, těžce nemocní a umírající lidé mají velmi často silnou potřebu klidného rozhovoru, kdy si mohou být jisti, že ať poví cokoli, zůstává vše jen mezi ním a mnou v daném okamžiku. Mám zkušenost, že i blížící se smrt je takovým „bubákem“, o kterém se v rodině otevřeně nehovoří. Umírající má však velkou potřebu s někým mluvit na téma umírání a smrti. Hovořit o svých obavách z umírání, o strachu o příbuzné, z bolesti a ze smrti samotné. A je moc důležité, aby dostal šanci s někým pohovořit, říci své třeba i poslední přání bez strachu, jak na to bude zarmoucená a bolestí zasažená rodina reagovat. Při takto citlivých rozhovorech používám mou vlastní zkušenost, intuici a tolik potřebné naladění.

Mindfulness prožitkový workshop

Víte jak čelit stresu? Jak nebo čím si třeba i svůj pěkný život zkvalitnit a obohatit,? Máte chuť zjistit, co znamená žít TADY a TEĎ ? V obyčejnosti každodenního života? Pojďte PRO-žít dvoudenní workshop MINDFULNESS včetně ubytování v krásném Kladrubském Polabí. S partnerem, přáteli, nebo kolegy, vyzkoušet v praxi jaké to je žít TADY a TEĎ. Stav bdělosti, všímavosti a vnímání – sebe, druhého a všeho, co nás tak „běžně“ obklopuje – přírody!

Mindfulness je moderní přístup osobního rozvoje, který je založen na staletími prověřených principech. Tento přístup, dle aktuálních vědeckých studií, vede ke spokojenosti, k rozvoji osobních kvalit a pravdivé sebereflexi. Mindfulness prožitkový workshop je zaměřený na seznámení s touto metodou ve významech vnímavost – všímavost – bdělost v praxi. Pochopením a nácvikem všímavého pozorování dojde k porozumění souvislostí, které ve svých životech máme, které žijeme a které jsou námi zatím ještě nedotčené.
Na Mindfulness dvoudenním prožitkovém workshopu budete seznámeni s různými technikami mindfulness. Částečně formou teoretických informací vycházejících z aktuálního vědeckého poznání, zejména však praktickými cvičeními pro každodenní život. Prostor bude věnován také nácviku zvládání a přijímání skutečných situací účastníků s absencí stresu a všude přítomného strachu. Workshop je určený jak pro soukromé osoby, tak i pro firemní skupiny v maximálním počtu 6 lidí.

Cílem workshopu – seznámit vás a obohatit nejen s mindfulness praktikami, jako jsou např. meditace, ale rozšířit vám povědomí o komplexní metodě Mindfulness. V běžném, reálném světě nabídnout, jak vytvořit a udržet vaše prožívání v životě tak, aby vám/nám bylo „spolu“ (sami se sebou, s druhými a celým okolním světem) dobře! Workshop a ubytování probíhá v domě rodinného typu, pro inspirování a vyzkoušení toho vlastního pocitu, že „vědomě“ – TADY a TEĎ – lze žít i doma v obýváku. Ubytování s označením „super hostitel“ se nachází v krajině památkové zóny Unesco Kladrubského Polabí.
Během dvoudenního workshopu– 10 vyučovacích hodin – vám nabízím:
 • základy porozumění sami sobě a svým reakcím (emocím)
 • zažijete inspirace v čem a jak žít spokojenější a úspěšnější život
 • pořádnou dávku praxe v žití s mindfulness dovednostmi
 • budete vědět jak se efektivně chránit před stresem, vyhořením a podobnými civilizačními chorobami
 • úspěšné prožití případných osobních výzev při praktickém nácviku mindfulness technik, jako je např. meditace, vědomé dýchání, vnímavá komunikace, všímavá bdělost apod.
 • mou lektorskou asistenci, koučovací podporu
 • poradenství v případě potřeby
BONUSEM PRO VÁS MŮŽE BÝT:
 • ubytování za zvýhodněné ceny, ve kterém se nabízí příjemný pocit „jako doma“ a péče od majitele Ondry, který je vším, co takové ubytování k provozu potřebuje.:-) 
 • možnost prodloužit si ubytování za zvýhodněné ceny o  1-2 noci
 • krásné procházky v Kladrubech nad Labem, mezi koňskými ohradami, kde koně často bývají na dosah ruky. 
 • možná si budete během nebo po workshopu blíž … s kým? To už nechám na okolnostech vašich příběhů…
 • lze domluvit přítomnost dětí. Do deseti let však doporučuji „jen“ jako doprovod rodičům 🙂        

 

ZAUJAL VÁS WORKSHOP?
Lze si vybírat z těchto nabízených balíčků:
BALÍČEK I. 1+1 osoba / dva dny / 1 noc/ snídaně a ubytování v ceně
BALÍČEK II. 1+3 osoby / dva dny / 1 noc / snídaně a ubytování v ceně
BALÍČEK III. 1+5 osob / dva dny / 1 noc / snídaně a ubytování v ceně
Bližší informace o cenách nabízených balíčků a ubytování vám budou poskytnuty na vyžádání – viz. kontakty.

Nestavím se do role vystudovaného odborníka, ale díky spolupráci s odborníky a mým dlouholetým osobním zkušenostem, vzdělání v oboru, ale hlavně zájmem o tuto tématiku, Vám mohu nabídnout možnost získat a hned vyzkoušet některé důležité možnosti a cesty, vedoucí ke kýženému cíli – porozumět, co je na tomto světě k dispozici.

Poptávka