Aktivity a služby

Kouč na míru

Cílem našich společných osobních setkání a konzultací, je přispět ke zkvalitnění života, podpořit vědomí spolu-zodpovědnosti za stav a dění v životě člověka i v celé společnosti.

Lektor soft skills

Měkké dovednosti se staly na současném trhu práce velmi žádaným artiklem odborné způsobilosti. Tyto těžce měřitelné, ale velmi ceněné vlastnosti, vám pomohu rozvíjet.

Intuitivní rozhovory

Nabízím vám možnost „pouhého“ rozhovoru. Téma je zcela na vás. Ze zkušenosti vím, že existují situace, ve kterých nehledáte řešení či cestu, ale  „pouze“ spřízněnou duši.

Mindfulness workshop

Mindfulness  – všímavost – bdělost. Velmi stará dovednost jak žít ve smyslu TADY a TEĎ, kterou máte možnost PRO-žít během dvoudenního workshopu včetně atraktivního ubytování v dosahu Národního hřebčína Kladruby nad Labem. 

„Najít krásu ve smutku, naději ve ztrátě a důstojnost v prohře ...
v tom je skutečné umění života.“

- Arthur Miller -

Ingrid Reková

O sobě říká – jsem kouč, lektor a terapeut.       

Díky více jak dvacetileté podnikatelské praxi mám zkušenosti s plánováním, rozborem trhu a nastavením strategií práce s cílovou skupinou. Dlouholetá terapeutická praxe v oblasti psychického a fyzického zdraví mi umožňuje najít způsob, jak oslovit jednotlivce i pracovní týmy. Mám za sebou roky konzultací s lidmi v nejrůznějších životních situacích. Skrze rozvinutý dar vnímání a schopnosti promlouvat přímo k srdci člověka, inspiruji ke změně úhlu pohledu na život.

Koučování beru jako profesi, kde jsou potřebné standardy ICF, včetně etického kodexu a kvalifikovaných procesů. Využívám dovednost koučovací přítomnost – mindfulness Profesionálním koučováním v mindfulness provázím klienty k rozvoji osobních kvalit, profesionální sebereflexe, ke zvyšování schopnosti odolnosti proti stresu, koncentrace,  nebo zlepšení schopnosti zpracovávat problémové situace.

Baví mě hledat cesty pro osobní rozvoj lidí i firem a pak je na nich provázet. Proto se jako lektor věnuji nejčastěji tématům jak čelit stresu, tajemství a síla slova,  improvizace, kreativní metody v řízení, time/stres management, work-life-balance, efektivní komunikace apod. Dlouhodobě se věnuji v pozici lektora prevenci syndromu vyhoření a pomoci na cestě z něj, Ambice mám v osvětě na téma  ZDRAVÁ FIRMA. Terapeutickou praxi využívám tam, kde je vůle a prostor pro změnu v základech bytí.

Nejen že se aktivně věnuji přes dvacet let problematice zdravého stravování, ale mou prioritou je podporovat aktivity, které nás vedou k radostnému a zdravému žití, včetně preventivních opatření. Z dlouhodobé spolupráce s nadačním fondem Albert, který podporuje zdravý životní styl a zdravé stravování dětí předškolního a školního věku, jsem získala zajímavé zkušenosti, jak se aktivně podílet na výchově nové generace. Díky pravidelnému školení v dětském kolektivu jsem se naučila umění jednoduché a srozumitelné prezentace.  Pedagogy učím vztahům s rodiči a odolnosti proti dlouhodobému stresu nebo zlepšení schopnosti lépe zvládat stresující podněty.

V současné době spolupracuji s několika vzdělávacími agenturami, které nabízí rozvoj v oblasti soft skills nejen ve firmách, ale také pro studenty středních a vysokých škol. Věřím, že rozvoj EI (emoční inteligence) je pro život i budoucí kariéru stejně důležitý, jako vědomosti získané v průběhu studia. Kurzy jsou zaměřené na zvýšení odolnosti vůči stresu, porozumění druhým i sobě samému a dovednosti působit na druhé. 

Mou prioritou je podporovat a šířit aktivity, které nás vedou k radostnému a zdravému žití, včetně preventivních opatření.

Z prožitých životních situací nabízím inspirace k možným řešením. 

Ingrid = INTEGRITA – CO ŘÍKÁM I DĚLÁ

Příběhy

Milan Tomeš

Ingrid je pro mě jednou z nejzkušenějších kouček a průvodkyní, jaké jsem kdy potkal. A že jich nebylo málo. Má velký dar vhledu a empatie, dokáže člověka trpělivě podporovat, ale také pevně nastavit hranice tam, kde už si člověk musí pomoci sám. Pomohla mi v mnoha obtížných situacích, možná proto, že toho sama hodně zažila.

Jana Nováková

Ingrid mi osobně velice pomohla v těžkém období.

Kontakty

Napište mi zprávu

Ingrid Reková

IČO: 729 41 766
Praha, Brno, Pardubice, Kolín, Hradec Králové a kdekoli u vás

+420 733 557 297

Zavolejte kdykoli - pokud se nedovoláte, nevadí, volám vždy zpět.

ingrid.rek@gmail.com

Napište mi kdykoli - odpovím jakmile to bude možné.

Close Menu